Svarīga Informācija


Katalogs
Katalogs ir informatīvā rakstura materi āls, kurā ir atrodama informācija par Bulgāriju, kūrortiem un viesnīcām. Aicinām Jūs, pirms izvēlēties viesnīcu, iepazīties ar tās aprakstu.

Tūrismu pakalpojumu sniegšanas līgums

Tūrismu pakalpjumu sniegšanas līgums – ir rakstiskās vienošanas, kurā viena puse – tūrisma operātors (Fiji Travel) organizē ceļojumu, bet otrā puse (Tūrists) saņem tūrisma pakalpojumus un apņemas apmaksāt tos, saskaņā ar līguma noteikumiem. Tas ir galvenais turistikais dokuments, kurā ir aprunāti visi noteikumi un cenas. Līgums tiek sastādīts divos eksemplāros, viens no kuriem paliek Tūristam, otrs – Tūrisma aģentūrai. Šīs dokuments ir nepieciešams braucienā laikā un saglabājams līdz tāš beigām.

Pase
Uz ārzemēm var doties tikai ar derīgu ceļošanas dokumentu (pasi, ID karti). Ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš beidzas brauciena laikā, ir nederīgs. Lielākā daļa valstu pieprasa, lai ceļošanas dokuments būtu derīgs ne mazāk kā 6 mēnešus pēc brauciena pēdējās dienas (iespējams, ka tiek pieprasīts derīguma termiņš arī 12 mēnešus pēc brauciena). Mēs iesakām noskaidrot šo jautājumu pirms izbraukšanas, un nepieciešamības gadījumā nomainīt ceļošanas dokumentu vai pagarināt tā derīguma termiņu. Precīzāku informāciju Jums var sniegt attiecīgās valsts vēstniecībā (vēstniecību kontaktus atradīsiet LR Ārlietu ministrijas mājās lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/   ) un Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvaldes teritoriālajās nodaļās vai mājas lapā http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/pases.html .Ceļošanai NAV derīgas:Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 1.jūlijam (ar ielīmētu fotokartīti); ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma termiņu 50 gadi.

Vīzas
To valstu un teritoriju sarakstu, uz kurām Latvijas pilsoņi/nepilsoņi var doties bez vīzas, var atrast Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/vizas,-ielugumi-un-uzaicinajumi/valstis.html , vai uzzināt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni ceļotājam 80005905.
Ja attiecīgā valsts nav noteikusi bezvīzu režīmu, tad ieceļošanai šajā valstī ir jāsaņem vīza. Aktuālo informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem un kārtību var iegūt attiecīgās valsts vēstniecībā (vēstniecību kontaktus atradīsiet LR Ārlietu ministrijas mājās lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/ ).
Tūrisma sezonas laikā vīzu izsniegšanas kārtība un citas prasības var mainīties - par aktuālo informāciju ir jāinteresējas tūrisma aģentūrā vai attiecīgās valsts vēstniecībā vai pārstāvniecībā.
"FIJI-TRAVEL" neatbild par to, ka tūrists nevar doties ceļojumā, jo nav saņēmis vīzu, kā arī par lēmumiem, kurus ir pieņēmuši robežsardzes un migrācijas dienesti.

Bērnu izbraukšanas kārtība no Latvijas

(Bērnu robežas šķērsošanas kārtību regulē 2010.gada 03.augusta LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 721)
Bērna izceļošana vecāku pavadībā:
Bērniem (personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu), kuri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā (turpmāk tekstā - bērni, kuri ir Latvijas valsts piederīgie), šķērsojot valsts ārējo robežu (t.i. dodoties uz valstīm, kas nav Šengenas zonas dalībvalstis) viena vai abu vecāku pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda:
derīgs ceļošanas dokuments - pase;
tā vecāka ceļošanas dokuments ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu; vai
bērna dzimšanas apliecību vai tās notariāli apliecinātu kopiju, ja bērna pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu.
Ja bērns izceļo tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā papildus augstākminētajiem dokumentiem jāuzrāda notariāli apliecinātu otra vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) pilnvara bērna izceļošanai no valsts.

Bērna izceļošana patstāvīgi:
Bērns ar Latvijas valsts piederību, šķērsojot valsts ārējo robežu patstāvīgi, uzrāda:
derīgu ceļošanas dokumentu - pasi
vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts (arī tad, ja neviens no vecākiem nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā).

Bērna izceļošana pilnvarotās personas pavadībā:
Ja bērns šķērso valsts ārējo robežu pilnvarotas personas pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda:
derīgs ceļošanas dokuments - pase;
vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecināta pilnvara bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā (arī tad, ja neviens no vecākiem nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā).

Bērna izceļošana aizbildņa pavadībā:
Ja bērns šķērso valsts ārējo robežu aizbildņa pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda:
derīgs ceļošanas dokuments - pase;
bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu vai tā notariāli apliecināta kopija.

Papildus informāciju par prasībām izbraucot uz ārzemēm, Jūs varat iegūt piezvanot uz Valsts Robežsardzi.
VRS Galvenā pārvalde:
Tālr.: 67075616
e-pasts: od@rs.gov.lv
www.rs.gov.lv

Braukšanas dokumenti
Pirms ceļojuma sākuma datuma, tūrisma aģentūras darbnieki nodrošina tūristu ar visiem ceļošanas dokumentiem (izdrukātā vai elektroniskajā veidā). Šie dokumenti ir: aviobiļete/tes  un viesnīcas rezervēšanas apstiprinājums „vaučeris”.
Biļetē ir informācija par tūristu (vārds, uzvārds) izlidošanas/atgriešanas datumiem, reisa numuru, bagāžas svaru.
„Vaucērī” jūs atradīsiet informāciju par datumiem no kura un līdz kuram ir rezervēts viesnīcas numurs, transferu (nogādāšana no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ) viesnīcu (nosaukums, atrašanas vieta, izmītināšanas veids, ēdināšanas tips).

Ceļojuma cena
Ceļojuma cena iekļauj sevī; aviobiļešu cenu izvēlētos datumos, maksu par izmītināšanu viesnīcā, tūristu transportēšanas maksu (transferu) no līdostas uz viesnīcu un atpakaļ, ka arī kūrorta un lidostas nodokļus.

Anulācija
Tūristam ir tiešības jebkurā brīdī atteikties no brauciena. Ja Tūrists atsakas no brauciena sakarā ar iemesliem, par kuriem pats nes atbildību (atteikšanas doties ceļojumā, kavējuma, tīšas darbibas vai nolaidības dēļ) viņam ir jāatlīdzina visi zaudējumi, kuri ir radišies aģēnturai, organizējot ceļojumu. Ja Tūrists atceļ  braucienu viņā=a neatkarīgu iemeslu dēļ, viņam ir tiesības pieprasīt atgriezt, vai kompensēt daļu no samaksātās naudas summas par braucienu (ja ceļojums jau ir daļēji noticis – attiecīgā daļā) Visi atcelšenas noteikumi un nosacījumi ir atrodami Tūrismu pakalpojumu sniegšanas līgumā.

Viesnīcas
Visas viesnīcas, kuras ir iekļautas Katalogā ir rūpīgi atlasītas, lai apmierinātu dažādu tūristu prasības. Viesnīcas kategorija ir atkarīga no servisa līmeņa, aprīkojuma, sniegto pakalpojumu klāsta un citu apstākļu.
Katrā valstī kategorijas prasības un to interpretācija var atšķirties. Oficiālā viesnīcas kategorija ir norādīta aprakstā par katru viesnīcu (viesnīcas nacionālā kategorija).
Fiji Travel vesnīcu apraksti ir precīzi, taču izmaiņas, kuras tika veiktas viesnīcās pēc kataloga publikācijas nevar būt tajā publicētas. Dažreiz viesnīcas maina nosaukumu, viesnīcu kategoriju, piedāvāto pakalpojumu klāstu. Operators Fiji Travel nevar būt atbildīgs par šādām nepricizitātēm. Lūdzam ņemt vērā, ka katalogā ir tikai viesnīcām piederošās infrastruktūras apraksts. Pirms došanas ceļojumā aicinam iegūt papildu informāciju.  Lūdzam sazināties ar ceļojumu aģentūru.
Ierašanas dienā izmītināšana viesnīcā notike plkst.14 (dažreiz no plkt.13 līdz plkst.15) Izbraukšanas dienā viesnīcas numuriņu ir jāatbrīvo vēlākais plkst.12.00. Par izbraukšānu no viesnīcas jūs informēs viesnīcas darbinieki vai Go2Holiday pārstāvji kūrortā. Atbrīvojot numuriņu, bagažu var atstāt viesnīcā, bagāžas telpā. Ja ir iespējams, var pagarināt viesnīcas numuriņa īri par papildus samaksu. Par šādu iespēju  ir jākontaktējas ar viesnīcas asministrāciju. Daļa viesnīcu, ko piedava „Fiji Travel”, atrodas tādās vietās, kur tuvumā darbojas restorāni, kafejnīcas, diskotēkas. Daudzu viesnīcu teritorijā tūrisma sezonas laikā līdz vēlai stundai ilgst izklaides programmas. Tiem, kas meklē mieru, iesakām iepriekš uzmanīgi izlasīt viesnīcas aprakstu mūsu katalogā vai saņemt konsultāciju ceļojumu aģentūra un atbilstoši tiem izvēlēties viesnīcu mierīgā vietā.

Seifs viesnīca
Lūdzam ņemt vēŗa, ka viesnīcu administrācija nav atbildīga par vēŗtīgām mantām, kuras atstātas viesnīcas numuros. Tāpēc aicinam tūristus dokumentu, naudas un citu vēŗtīgu priekšmentu glabāšanai ziamntot seifus, kuri atrodas viesnīcas recepcijā vai numuros.

Numuri viesnīcā

Parasti viesnīcāš nemēdz būt trīsvietīgi numuri. Rezervējot vietu trešajai vai ceturtajai personai, divvietīgajā numurā tiek ievietota papildus gulta, dīvāns, vai krēsls-gulta. Šādā gadījumā trešajai/ceturtajai personai tiks piemerota atlaide. Par papildus samaksu gandrīz visāš viesnīcās  var izīrēt gultiņu zīdainim. Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka standarta divvietīgajā viesnīcas numurā, atkarība no interjera, var būt gan viena divguļamā, gan divas atsevišķas gultas. Izmitināšana viesnīcā notike brīvajos tūrista rezrvētā tipa numuriņos  pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem. Numurus ar skatu uz jūru viesnīcas garantē tikai gadījumā, ja par to ir saņemta īpašā piemaksa, ko samakājis tūrists. Pretējā gadījumā šada vēlme var tikt apmierināta tikai tad, ja šāds numuriņš ir pieejams. Vēlamies vēŗst uzmanību uz to, ka jēdzieni „uz jūras pusi” („sea side”) vai „skats uz jūru” („sea view”) norāda tikai numura ģeogrāfisko novietojumu pret jūru, kas nav identisks jēdzienam „ar tiešu skatu uz jūru” („sea front”). Kā paildus vēlmes, kas nav saistošas ceļojuma organizētējam un to nodrošināšana netiek garantēta, tiek attiecinātas arī vēlmes apmesties konkrētā viesnīcas stāvā, blakus numuros utt.
Viesnīcas numuru uzkopšana
Numuru uzkopšana iekļauj sevī grīdas mazgāšanu, mīksta seguma tīrīšanu ar putekļusēcēju, vannas istabas tīrīšanu ar speciālājiem līdzekļiem, miskastes iztukšošanu, ka arī gultu uzklāšanu. Augstākās kategoriju viesnīcās uzkopana notiek katru dienu, zemākās kategoriju viesnīcās 1-2 reizes nedēļā.
Gultas veļa un dvieļi tiek mainīti 1-2 reizes nedēļā. Ja numurā ir pieejama virtuve-tūristiem jārupējas par tās tīrību pašiem.

Kondicionēšana
Viesnīcās kondicionēšāna mēdz būt centrālā vai individuālā. Centrālie kondicionieri strādā noteiktajās stundās diennakts laikā. Grafiks var mainīties atkaribā no seozna, laika apstākļiem un tt. Pievēršam Jūsu uzmanību, ka karstāš vasaras laikā šāds kondicionēšanas veids varbūt nepietekams. Vietējie kondicionieri slēdzas un regulējas individuāli katrā numurā. Karstajās dienās ieslēgtais kondicionieris spēj samazināt temperatūru istabā apm.par 2 grādiem. Laikā, kad tūristi atrodas ārpus viesnīcas numura, kondicionieris parasti nedarbojas.

Izmaiņas
Ceļojumu organizators Go2Holiday pēc nepiiciešamības var izmītināt tūristus tādas pašas vai augstākās kategorijas viesnīcās, ja iepriekš pasūtīta viesnīca nav pieejamā. Dažreiz pēc kataloga iznākšanas notiek izmaiņas viesnīcu peidāvātos pakalpjumos. Piemēram, maiņās ēdināšanas tips, bezmaksas pakalpojumu klāsts vai viesnīca maina zvaigžņu kategoriju. Jaunāko un aktuālo informāciju var uzzināt „Fiji Travel” mājaslapā vai pazvanot uz tūrisma aģentūru. Sīkāku informāciju var atrast „Tūrismu pakalpojumu sniegšanas līgumā”

Pārstāvji Bulgārijā
Pārstāvju pienākums – sagaidīt ieradušos tūristus lidostā un pavadīt tos līdz viesnīcai, palīdzēt tajā apmesties, sniegt informāciju par valūtu, telefona zvaniem, transportu un tml. Aizbraukšanas dienā – pavadīt līdz lidostai un, ja ir iespējams, palīdzēt piereģistrēties lidojumam. Ar pārstāvjiem var satikties informatīvo sanāksmju laikā Jūsu viesnīcā vai, nepieciešamības gadījumā, sazināties pa mobilo telefonu jebkurā diennakts laikā.

Ekskursijas
Ceļojumu organizators Go2Holiday piedāvā ekskursijas, kuru aprakstus Jūs atradīsiet šajā kataloģa. Ekskursijas notiek gandrīz katru dienu, dažreiz, lai ekskursija tiktu organizēta, ir paredzēts minimālais ceļotāju skaits. Ja ekskursija nebūs pieteicies pietiekams minimālais tūristu skaits, ekskursija var tikt atcelta.
Tādā gadījumā nauda tiek atgriezta tūristam pilnā apjomā. Ja piesakoties ekskursijai, tūristi nav ieradušies ekskursijas sākuma laikā, nauda netike atgriezta. Sīkāku informāciju par ekskursijām sniedz Fiji Travel pārstāvji Bulgarijā.

Nokavēšana
Fiji Travel nav atbildīgs par klienta nokavēšanos vai neierašanos lidostā, ja tas noticis klienta vainas deļ (aviobiļetes, telefona zvanus, papildus izmitināšānu viesnīcā, trasnportu)

Transfers
Tūrisma operators Fiji Travel organizē tūristu nogādāšanu (transfersu) no lidostas līdz viesnīcai ielidošanas dienā, un no viesnīcas līdz lidostai izlidošānas dienā. Tūristus nogādā ar autobusiem, minibusiem vai vieglajam automašīnam kopā ar Fiji Travel pārstāvju (gidu). Dienu pirms izlidošānas aicinam precizēt izbraukšanas laiku pie viesnīcas administrācijas vai kontaktējoties ar gidu.

Ēdināšana
Ceļojumu organizators „Fiji Travel” piedāvā dažādus ēdināšanas variantus – „Bez ēdināšanas”, „pilna pansija”, ka arī 1,2 vai 3 reižu ēdināšana dienā. Ēdienreizes tiek organizētas tam paredzētajās vietās un laikā viesnīcas teritorijā (atsevišķos gadījumos ēdienreizes var tikt nodrošinātās arī ārpus viesnīcas, piemēram tuvējā tavernā vai restorānā, vai citā viesnīcā). Ja klienti, kas agri no rīta atstāj viesnīcu, vai atrgiežas viesnīcā vēlu vakarā vēlas saņemt ēdināšanu citā laikā,  atsevišķos gadījumos, kārtība, ko nosaka viesnīcas asministrācija, ir iespēja (dažkārt par papildus samaksu) saņemt agro brokastu vai vēlo vakariņu produktu saiņus.
Ja ēdināšanas veids ir „zviedru galds” – klients var patstāvīgi izvēlēties ēdienu no piedāvātā klāsta. Dažkārt ir jāizvēlas viens pamatēdiens no vairākiem piedāvājumiem. Kontintālo brokastu ēdienkartē ietilpst: kafija vai tēja, sula, džems sviests, bulciņa. Pusdienu un vakariņu laikā dzērieni ēdināšanas cenā nav iekļauti (izņemot gadījumus, kad klients iegādājies ēdināšanu „viss iekļauts” vai „ulta viss iekļauts”).
Ja ēdināšanas veids ir „viss iekļauts”, tad ēdiens tiek pasniegts ne mazāk, kā trīs reizes dienā un vietējā ražojuma atspirdzinošie un alkoholoiskie dzērieni jau ir iekļauti cenā.
Ēdināšanas tipi:
RO - bez ēdināšanas
BB – brokastis
HB – brokastis un vakariņas (ūdens un alkoholoiskie dzērieni vakariņu laikā par paildus samaksu)
FB – brokastis. Pusdienas un vakariņas (ūdens un alkoholoiskie dzērieni vakariņu laikā par papildus samaksu)
AI – viss iekļauts (brokastis, pusdiens un vakariņas, ka arī vietēja ražojuma alkoholiskie dzērieni. Bāru sarakstu, kur var pasūtīt bezmaksas kokteiļus, var uzzināt pie viesnīcas administrācijas. Dažas saldējuma, kafijas šķirnes, ka arī svaiga spiesta sula var būt par papildus samaksu.
AIP – viss iekļauts plus (viss iekļauts un daži bezmaksas pakalpojumi. Informāciju var  saņemt pie viesnīcas asministrācijas)
UAI – ultra viss iekļauts. Viss iekļauts + importa ražojuma alkoholiskie dzērieni + daži bezmaksas pakalpojumi.  Informāciju var  saņemt pie viesnīcas asministrācijas. Dažas saldējuma, kafijas šķirnes, ka arī svaigi spiesta sula var būt par papildus samaksu.

Izlidošanas laiks
Vienu dienu pirms ceļojuma sākuma datuma, tūristam ir jāprecizē aģentūrā, kurā iegādāts ceļojums un/vai "FIJI-TRAVEL" birojā pa tālr. (+371)22065717, izlidojuma laiku, jo sākotnēji paziņotais laiks sakarā ar dažādiem neparedzētiem apstākļiem var tikt mainīts (laika apstākļi, kas neļauj veikt plānoto reisu, negaidīti radušies trūkumi lidojumu drošībā un streiki, kas atstāj iespaidu uz lidojuma pakalpojumu sniedzēja darbu). Dienu pirms atgriešanās precizējiet lidmašīnas izlidošanas laiku. Šo informāciju Jums sniegs "FIJI-TRAVEL" pārstāvis, kā arī to atradīsiet viesnīcas reģistratūrā īpašā informatīvajā stendā vai ''FIJI-TRAVEL'' informatīvajā grāmatā.

Reģistrācija lidostā
Iesakām Jums ierasties lidostā 2 stundas pirms izlidošanas laika, ja nav norādīts citādi. Pēc reģistrēšanās lidojumam tiek izsniegta lidmašīnas iekāpšanas karte. Pēc reģistrēšanās lidojumam ir nepieciešams iziet drošības kontroli, kuras laikā tiek pārbaudīti dokumenti un var tikt pārbaudīta arī Jūsu rokas bagāža. "FIJI-TRAVEL" nav atbildīgs par klienta nokavēšanos vai neierašanos lidostā, ja tas noticis klienta vainas dēļ. Sekojiet aktuālajai informācijai par lidojuma laiku, terminālu un iekāpšanas vārtiem uz monitoriem lidostā. Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka aviokompānijai ir tiesības atteikties pārvadāt tādu pasažieri, kura garīgais vai fiziskais stāvoklis vai uzvedība, ieskaitot narkotiku vai alkohola izraisītu reibuma stāvokli, var radīt draudus paša pasažiera veselībai vai gaisa kuģī esošo personu un mantu drošībai, kā arī neērtības citiem pasažieriem un izraisīt citu pasažieru iebildumus.

Bagāža
No divu gadu vecuma katram pasažierim ir atļauts bez papildus maksas pārvadāt 15-20 kg reģistrētas bagāžas un 5 kg rokas bagāžas, ja aviokompānija nav noteikusi savādāk. Ja vienā reģistrētās bagāžas vienībā tiek pārvadātas vairāku personu mantas, tad šīs bagāžas svars nedrīkst pārsniegt 32 kg. Par nereģistrētās bagāžas drošumu un saglabāšanu rūpējas pats pasažieris, savukārt, par reģistrētās bagāžas drošumu un saglabāšanu lidojuma laikā ir atbildīga aviokompānija. Par katru reģistrētās bagāžas virssvara kilogramu var tikt pieprasīta papildus samaksa, kas maksājama attiecīgā lidostā. Arī par nestandarta bagāžas (vindsērfinga, akvalangista aprīkojuma, slēpju un tml.) pārvadāšanu var tikt iekasēta papildus maksa (tāda veida bagāža nav iekļauta bezmaksas pārvadājamās bagāžas normā). Papildus maksas par bagāžu nosaka aviokompānija un attiecīgā lidosta. Neiesakām reģistrētā bagāžā pāravadāt viegli plīstošas un ļoti vērtīgas lietas!

Pārvadāšanai reģistrētajā bagāžā AIZLIEGTS IEVIETOT:
sprāgstvielas, spridzekļus un to sastāvdaļas, granātas un tml.;
gāzes: propānu, butānu, acetilēnu un tml.;
viegli uzliesmojošus šķidrumus: benzīnu, krāsu šķīdinātājus un tml.;
ugunsnedrošas cietvielas: magnēziju, pirotehniku, signālraķetes, aizdedzināšanas līdzekļus un tml.;
oksidējošas vielas un organiskos peroksīdus: balinātājus, automašīnu korpusa kosmētiskā remonta līdzekļus un tml.;
toksiskas un infekciju izraisošas substances: žurku indi, inficētas asinis un tml.;
radioaktīvus materiālus, tai skaitā arī medicīniskus vai rūpnieciskus izotopus;
koroziju izraisošas vielas: merkūriju, skābes akumulatorus un tml.;
automobiļu degvielas apgādes sistēmas sastāvdaļas, kuras bijušas saskarē ar degvielu.
Rokas bagāžā stingri aizliegts pārvadāt potenciāli bīstamus priekšmetus (šķēres, nažus, manikīra piederumus vai jebkādus citus asus un viegli uzliesmojošos priekšmetus).

Sākot ar 2006. gada 6. novembri ES, Norvēģijas, Islandes un Šveices lidostās ir spēkā noteikumi, kas ierobežo šķidrumu apjomu, kādu pasažieri drīkst iznest caur drošības kontroles punktiem. Noteikumi attiecas uz visiem pasažieriem, kas izlido no ES lidostām neatkarīgi no galamērķa. Tas nozīmē, ka drošības kontroles punktos pasažieru un viņu rokas bagāža aizliegto priekšmetu pārbaudē papildus tiks pakļauta arī šķidru vielu pārbaudei. Tomēr ierobežojumi neattiecas uz šķidrām vielām, kuras var iegādāties veikalos pēc iekāpšanas karšu pārbaudes, kā arī ES aviosabiedrību lidmašīnās.
Rokas bagāžā ir atļauts tikai neliels daudzums šķidru vielu. Šķidrumiem ir jābūt atsevišķās tvertnēs un katras ietilpība nedrīkst pārsniegt 100 mililitrus. Visas tvertnes ir jāievieto vienā caurspīdīgā atkārtoti attaisāmā un aiztaisāmā viena litra ietilpības plastikāta maisiņā. Viena pasažiera rokas bagāžā var būt tikai viens šāds maisiņš.
Papildus informāciju par drošības noteikumiem var atrast internetā, Rīgas starptautiskās lidostas mājas lapā: http://www.riga-airport.com

Ja lidojuma laikā pazūd reģistrētā bagāža, pretenzijas piesakāmas pārvadātājam rakstveidā nekavējoties pēc notikuma, kas ir pretenzijas pamatā. Jo paziņojums tiks iesniegts ātrāk, jo pārvadātājam būs lielākas iespējas bagāžu atrast. Paziņojums par reģistrētas bagāžas bojājumu ir iesniedzams nekavējoties pēc tā atklāšanas, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā un, ja tā ir aizkavējusies - 21 dienu laikā no dienas, kad bagāža nonākusi pasažiera rīcībā. Paziņojums iesniedzams rakstveidā klātienē, nosūtāms pa faksu, elektronisko pastu vai pastu lidostas Atrasto mantu birojam (Lost and Found Office) un pārvadātājam. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem rokas bagāžai un gaisa kuģa salonā līdzpaņemtiem priekšmetiem personīgām vajadzībām, ja vien zaudējumi nav radušies pārvadātāja rupjas nevērības rezultātā.

Atlaides bērniem

Lielākā daļa aviokompāniju piemēro vienādus noteikumus un atlaides bērniem. Pasūtot braucienu, Jums ir jānorāda ne tikai bērna uzvārds, bet arī precīzs dzimšanas datums. Ja brauciena laikā bērnam paliek 2 gadi, aviokompānija viņu reģistrē kā divgadīgu bērnu. Bērnam līdz divu gadu vecumam nav atsevišķas sēdvietas lidmašīnā un netiek piešķirts atļautais reģistrētās bagāžas svars.
Bērnam no 2 gadu vecuma, tāpat kā pieaugušajam, ir atsevišķa vieta lidmašīnā un reģistrējamās bagāžas norma

Aviokompānijas atbildība
Galvenie normatīvie akti, kas regulē gaisa pārvadājumu norisi, kā arī nosaka gaisa pārvadājumu veicēju atbildību ir: 1994.gada 20.oktobra likums „Par aviāciju"; 1999.gada 28.maija Monreālas Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju; ES Padomes Regula 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 261/2004, ar kuru paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 889/2002, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos.
Nepieciešamības gadījumā, pārvadātājs bez iepriekšējā brīdinājuma, lai nodrošinātu lidojumu, pasažieru un kravas drošumu var izmantot rezerves pārvadātāju un lidmašīnu pakalpojumus, nomainīt lidmašīnas tipu, izmainīt vai izlaist nosēšanās vietas.

Veselība
Pirms došanās ceļojumā iesakām veikt savas veselības un dzīvības apdrošināšanu  un lūdzam uzmanīgi iepazīties ar apdrošināšanas noteikumiem, kas norādīti polisē. Vēršam uzmanību, ka apdrošināšanas līgums ir atsevišķs līgums ar attiecīgo apdrošināšanas kompāniju un kompānija "FIJI-TRAVEL" nav atbildīga par tā izpildi.

Pirms dodieties atpūsties uz eksotiskajām valstīm, iesakām iepriekš konsultēties arī ar ārstu par profilaktiskās potēšanās jautājumiem. Par to ir jāparūpējas un jāuzņemas visas izmaksas pašam tūristam. Papildus informāciju par vakcinācijām Jūs varat saņemt Latvijas Infektoloģijas centrā pa tālruni +371 67014560 vai interneta mājas lapā https://www.aslimnica.lv/lv/content/stacionars-latvijas-infektologijas-centrs-0  .

Pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā vērsieties tuvākajā medicīniskajā punktā, slimnīcā vai ar viesnīcas administratora starpniecību izsauciet ārstu, informējiet savu apdrošināšanas kompāniju un "FIJI-TRAVEL" pārstāvi par notikušo.

Lielākajā daļā viesnīcu tiek piedāvāti ārsta pakalpojumi. Viesnīcas ārsts parasti pieņem dažas stundas dienā, vai, nepieciešamības gadījumā, ierodas pēc izsaukuma.
Tomēr ne visas medicīnas iestādes sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, tāpēc par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem, iespējams, vajadzēs norēķināties uz vietas. Šādā gadījumā pieprasiet dokumentus par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem: ārsta izsniegtu izziņu, kurā norādīta diagnoze, ar ārsta zīmogu un parakstu apliecinātu rēķinu par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu un kvīti par izrakstīto zāļu iegādi. Ārstēšanos slimnīcā, transportu, ātrās palīdzības sniegtos pakalpojumus Jums kompensēs tad, ja būsiet apdrošinājušies un laikus vērsīsieties pie apdrošināšanas sabiedrības pārstāvja (adreses norādītas polisē), kurš ir pilnvarots parūpēties par Jūsu ārstēšanu un norēķināties par to.

Mūsu birojā (FIJI-TRAVEL, Matīsa iela 46A-1) var iegādāties Baltijas Apdrošināšanas Nama ceļojuma apdrošināšanas polisi .

Grūtnieču aviopārvadājumi
Grūtniece aviopārvadājumu veic, uzrādot grūtniecības pasi. Grūtniecei līdz 28.grūtniecības nedēļai nav aviopārvadājumu ierobežojumi.  Grūtniecei no 28.grūtniecības nedēļas līdz
32. grūtniecības nedēļai nepieciešams ārsta apliecinājums, ka sieviete var veikt aviopārvadājumu.
Pārvadātājam ir tiesības atteikt pārvadāt:
a)           grūtnieci pēc 32.grūtniecības nedēļas;
b)           grūtnieci grūtniecības komplikāciju gadījumos pirms 32.grūtniecības nedēļas;
c)           personu, kas dzemdējusi agrāk kā 7 dienas pirms aviopārvadājuma.

Pretenzijas

Ja Jūs uzskatāt, ka noslēgtajā tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumā norādītie pakalpojumi netiek nodrošināti, vai arī netiek nodrošināti pienācīgā veidā, ar pretenzijām var vērsties pie "FIJI-TRAVEL" pārstāvja ceļojuma laikā, jo uz vietas būs vieglāk novērst radušās nepilnības. Ja pretenzijas "FIJI-TRAVEL" pārstāvim tiks izvirzītas jau dodoties mājās, vairs nebūs iespējams novērst trūkumus pakalpojumu sniegšanā. Ja nepilnības pakalpojumu sniegšanā neizdodas novērst uz vietas, pretenzijas "FIJI-TRAVEL" var iesniegt rakstiski, 10 dienu laikā pēc ceļojuma beigām. Līdz ar pretenziju jāiesniedz arī ceļojuma dokumentu un tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma kopijas. Iesniedzot pretenziju lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, konstatēto pakalpojuma neatbilstību noslēgtā tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma noteikumiem.
Iesniegumus lūdzam sūtīt uz adresi:
SIA FIJI-TRAVEL
Matīsa iela 46A-1,
LV - 1009, Rīga, Latvija
Par konstatētajiem tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu, Jums ir tiesības vērsties pie "FIJI-TRAVEL" visā "Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" noteiktajā termiņā.
"FIJI-TRAVEL" neuzņemas atbildību par force majeure apstākļiem, kuru sekas brauciena laikā ir bijušas neizbēgamas. Netiek pieņemtas pretenzijas par pakalpojumiem, kas nebija iekļauti konkrētā brauciena aprakstā un tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumā.

Ieteikumi
Pirms doties ceļojumā, iesakām uzmanīgi iepazīties ar tūristiem paredzēto informāciju LR Ārlietu ministrijas mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celotajiem   (sadaļa „Konsulārā informācija").